Szegedi Vízipóló Suli hivatalos honlapja

MEGHÍVÓ

A Szegedi Vízipóló Suli Közhasznú Sportegyesület (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.) elnöksége nevében az egyesület rendes évi közgyűlését

2022. május hó 26. napján 08 órára

összehívom.

A közgyűlés helye: Szeged, Etelka sor 3. (Tiszavirág Sport Uszoda)

Napirendi pontok:
1./ A 2021. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
2./ A közhasznú jelentés elfogadása
3./ 2022. évi költségvetés megállapítása
4./ 2022. évi tagdíj megállapítása
5./ Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele megjelent.

A fentiek figyelembevételével, ha a közgyűlés a fenti időpontban határozatképtelen, akkor a közgyűlést az eredeti napirendi pontok tárgyalása mellett 2022. május hó 26. napján 08:30 órára összehívom a fenti helyszínre, mely esetben a közgyűlés a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.

Szeged, 2022. május hó 10.