Szegedi Vízipóló Suli hivatalos honlapja

MEGHÍVÓ

A Szegedi Vízipóló Suli Közhasznú Sportegyesület (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.) elnöksége nevében az egyesület rendes évi közgyűlését

2023. május hó 24. napján 08 órára

összehívom.

A közgyűlés helye: Szeged, Etelka sor 3. (Tiszavirág Sport Uszoda)

Napirendi pontok:
1./ A 2022. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
2./ A közhasznú jelentés elfogadása
3./ 2023. évi költségvetés megállapítása
4./ 2023. évi tagdíj megállapítása
5./ Tisztségviselők választása
6./ Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele megjelent.

A fentiek figyelembevételével, ha a közgyűlés a fenti időpontban határozatképtelen, akkor a közgyűlést az eredeti napirendi pontok tárgyalása mellett 2023. május hó 24. napján 08:30 órára összehívom a fenti helyszínre, mely esetben a közgyűlés a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.

Szeged, 2023. május hó 09.